English  Tiếng Việt

Trang chủ

Giới thiệu

Thành tựu

Trợ giúp

Liên hệ

Your list

 

MỘT SỐ THÀNH TỰU


 • Năm 1994
  • Tác phẩm THIỀN CỦA LÁ - GIẢI KK – Liên hoan ANT Khu vực Đồng bằng Sông Hồng
 • Năm 1995
  • Tác phẩm HƯƠNG ĐỒNG - GIẢI BA - Liên hoan ANT Khu vực Đồng bằng Sông Hồng , GIẢI C - ẢNH XUẤT SẮC QUỐC GIA , GIẢI B - Giải thưởng VHNT Nguyễn Khuyến
  • Tác phẩm THỜI BÉ DẠI - GIẢI BA – LHANT Tỉnh Nam Hà
 • Năm 1996
  • Tác phẩm THU NỒNG HƯƠNG - GIẢI BA – LHANT Tỉnh Nam Định
  • Tác phẩm NHẢ TƠ - GIẢI KK – Uỷ Ban Liên Hiệp các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam tặng
 • Năm 1997
  • Tác phẩm TRƯỚC MÙA MƯA - GIẢI KK – LHANT các tỉnh ĐBSH , BẰNG DANH DỰ Cuộc thi ảnh nghệ thuật Quốc tế tổ chức tại Bangladesh ( FIAP Bảo trợ )
 •  Năm 1999
  • Tác phẩm CẢNH QUÊ – HUY CHƯƠNG ĐỒNG cuộc thi ANT Quốc tế tổ chức ở USA ( FIAP Bảo trợ )
  • Tác phẩm HẠNH PHÚC CỦA THÀY GIÁO GIÀ - GIẢI XUẤT SẮC ACCU ( UNESCO Bảo trợ )  
  • Tác phẩm NỤ HÔN CỦA GIÓ – HUY CHƯƠNG VÀNG - cuộc thi ảnh nghệ thuật tổ chức ở Austria ( FIAP Bảo trợ ) , GIẢI A - ẢNH XUẤT SẮC QUỐC GIA - Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam tặng
  • Bộ ảnh VÀO LỚP – HUY CHƯƠNG BẠC - cuộc thi ảnh bộ Quốc tế tổ chức tại Austria ( FIAP Bảo trợ )
 • Năm 2000
  • Tác phẩm NỮ CHỦ NHÂN TRẺ - HUY CHƯƠNG ĐỒNG tại USA , GIẢI C - ẢNH XUẤT SẮC QUỐC GIA , BẰNG  DANH DỰ tại Argentina 
  • Tác phẩm ÁNH SÁNG CỦA NGƯỜI MÙ – HUY CHƯƠNG VÀNG PSA - GIẢI NHẤT thể loại Ảnh Báo chí ở USA , HUY CHƯƠNG VÀNG tại Austria , BẰNG DANH DỰ FIAP tại các cuộc thi ANT Quốc tế tổ chức ở  Hongkong , Hungary , HUY CHƯƠNG BẠC - Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn Quốc , GIẢI A Giải thưởng  VHNT Lương Thế Vinh
  • Bộ Văn Hoá Thông Tin tặng Bằng Khen vì Thành tích ĐOẠT HUY CHƯƠNG VÀNG QUỐC TẾ
  • Bộ ảnh MÙA VÀNG - BẰNG DANH DỰ FIAP - Tại cuộc thi ảnh Bộ tổ chức ở Austria ( FIAP bảo trợ )
  • Bộ ảnh SỰ CÁCH BIỆT - BẰNG DANH DỰ FIAP - Tại cuộc thi ảnh bộ tổ chức ở Austria ( FIAP bảo trợ )
  • Tác phẩm CHUNG BÀI CA NHÂN ÁI - GIẢI XUẤT SẮC ACCU ( UNESCO ) Bảo trợ
 • Năm 2001
  • Tác phẩm QUYẾN LUYẾN - GIẢI NHÌ - cuộc thi ANT Trẻ em Việt Nam và Mối quan tâm của chúng ta do Uỷ Ban Bảo vệ và chăm sóc Trẻ em Việt Nam phối hợp với Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam tổ chức
  • Tác phẩm CHỢT MƯA - BẰNG DANH DỰ FIAP - tại các cuộc thi ANT Quốc tế tổ chức ở các nước Australia, Belgium , Denmark
  • Tác ph ẩm SAU BÀN TAY NGHỆ SĨ - GIẢI BA LHANT Mùa xuân tổ chức ở TP.Hồ Chí Minh
  • Tác phẩm ĐẤT LÀNH - GIẢI KK LHANT Mùa xuân tổ chức ở TP.Hồ Chí Minh
  • Tác phẩm CẤT CÁNH - BẰNG DANH DỰ tại cuộc thi ANT ở Cộng hoà Séc
 • Năm 2002
  • Tác phẩm ĐƯỢC ĐIỂM 10 - GIẢI B ẢNH XUẤT SẮC QUỐC GIA
  • Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam tặng BẰNG KHEN VÌ SỰ NGHIỆP NHIẾP ẢNH VIỆT NAM
 • Năm 2003
  • Tác phẩm DỊCH VỤ NGÀY MƯA – HUY CHƯƠNG BẠC Cuộc thi ảnh nghệ thuật Toàn Quốc lần thứ 22
 
 

Số lượt người truy cập : 243578

 
   
Tất cả hình ảnh thuộc bản quyền © TRAN THE LONG Photo
Thiết kế & phát triển bởi Công ty P.A Việt Nam